เเนะนำงานญี่ปุ่นยอดนิยม รายได้สูง สำหรับทั้งชายเเละหญิง

เเนะนำงานญี่ปุ่นยอดนิยม รายได้สูง สำหรับทั้งชายเเละหญิง yeepuntamgunkrungthep


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/thailove/yeepuntamgunkrungthep.work/public_html/wp-includes/post-template.php on line 310

รับสมัคร web engineer

รับสมัคร web engineer

จากการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของงานเกี่ยวกับการทำเว็บ ทาง Bangkok Club จึงเปิดรับสมัคร Web Specialist ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ (ยินดีต้อนรับเจ้าของกิจการส่วนตัว,วิศวกรซึ่งเป็นฟรีแลนซ์)
เนื้อหางานที่สามารถเอาท์ซอร์สได้คือ การตอบสนองความต้องการลูกค้าในเรื่อง WordPress 70%,การแก้ไขซ่อมแซมระบบเดิมซึ่งนอกเหนือจาก WordPress 20%, ที่เหลืออีก 10% คือ การปรับเปลี่ยนและทำตามความต้องการของลูกค้าเรื่องเว็บไซต์ ที่ถูกทำขึ้นด้วย full scratch ซึ่งปัจจุบันกำลังเพิ่มขึ้น
งาน WordPress แบบเป็นรูปธรรมก็อย่างเช่น การแก้ไขปรับเปลี่ยน Widget อย่างง่ายๆ, การสร้างระบบลงทะเบียนสมาชิกและแบบสอบถามที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งไม่ต้องพึ่ง plug-in หรืองานที่เนื้อหากว้างไปจนถึงการดัดแปลงทำใหม่

ทักษะที่จำเป็น

ความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั่วไป
เพื่อให้การสร้างงานราบรื่น การติดต่อสื่อสารที่มีความละเอียดถี่ถ้วนเป็นสิ่งที่จำเป็น และที่สำคัญอีกเช่นกันคือ การต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการและคำสั่งของลูกค้า ตลอดจนความสามารถในการแก้ไขและการนำเสนอทางความคิด

เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของ WordPress
รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานของ WordPress(เข้าใจโครงสร้าง WordPress template ที่ถูกจำแนกและสร้างขึ้น ) ,มีความสามารถในการค้นหา plug-in ที่เหมาะสมในการใส่ฟังก์ชันซึ่งถูกร้องขอจากลูกค้า

มีความรู้ในเรื่อง PHP ในระดับดี และมีทักษะในการวิเคราะห์หัวข้อ WordPress
ในการตอบสนองความต้องการลูกค้าเกี่ยวกับ WordPress ความรู้ทาง programming เกี่ยวกับ PHP เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ความรู้เรื่องพื้นฐาน coding(HTML/HTML5/CSS)
อ่าน source code ของหัวข้อที่ลูกค้ากำลังใช้อยู่ และใช้ความสามารถพื้นฐานในการปรับแก้โดยใช้ HTMLหรือ CSS เป็นต้น นอกจากนี้ทักษะที่จำเป็นอีกคือทักษะในการวิเคราะห์ CSS ใน plug-in หรือบางกรณีอาจต้องเปลี่ยน CSS ของ plug-in

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Mysql(DB)
หากเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับ WordPress แบบง่ายๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่หลังจากทำ WEB แล้ว วิศวกรต้องมีความรู้ที่จะใช้ในการทำ database ซึ่งก็รวมไปถึงเทคนิคการเขียน SQL ด้วย เพราะมีหลายงานเลยทีเดียวที่ต้องใช้เทคนิคนี้ แต่หากพูดถึงการควบคุม database แล้ว ก็ไม่ใช่การล็อคอินด้วย SSH แล้วควบคุม หรือก็ไม่ใช่ความรู้ในเรื่อง tuning ของ server แต่โดยพื้นฐานแล้วไม่ว่างานไหนก็ต้องสามารถควบคุม Mysql(DB)ของ phpmyadmin ได้ ดังนั้นจึงต้องการคนที่สามารถเขียน SQL ขั้นพื้นฐานซึ่งเริ่มจาก GUI ได้

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SEO (ความรู้พื้นฐานเพื่อไต่ไปสู่ระดับสูงด้วยหัวข้อและคีเวิร์ด)
การสร้าง WEB ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วก็เสร็จ เพราะหลังจากสร้างเสร็จแล้ว ก็มักจะมีคำถามว่า แล้วจะรวบรวมลูกค้าไปที่เว็บไซต์อย่างไร ดังนั้นเราจึงยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่มีเทคนิค SEO ขั้นพื้นฐาน หรือท่านที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเรื่องการรับมือกับภายนอกและการรับมือกับภายในของ SEO ตลอดจนท่านที่มีประสบการณ์จำพวกว่าเราจะเขียนบทความอย่างไร หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อให้สามารถไต่ไปสู่ระดับที่สูงได้

ท่านที่เคยทำ Website ภาษาอื่น
หลายๆงานที่ลูกค้าที่อยุู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ร้องขอ ไม่เพียงแต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยก็มีมากเช่นกัน แต่ไม่ค่อยมีที่จะใช้แค่ภาษาใดภาษาหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงเปิดรับสมัครวิศวกรที่สามารถตอบโจทย์ทางด้านภาษาที่หลากหลาย ไม่เพียงเฉพาะแค่ภาษาไทย(ไม่เกี่ยวว่าจะพูดภาษาได้หรือไม่)

หากมีจะถือเป็นการดี เป็นทักษะที่ดี
ไม่ถึงขนาดเป็นทักษะที่ว่าต้องสามารถทำได้จาก 1 ไปจนสุดท้าย จากการผลิตไปจนถึงเก็บรักษา แต่จนกระทั่งถึงตอนนี้ประสบการณ์ต่างๆที่ประสบมา เช่นประสบการณ์สร้างเว็บด้วยตนเองเพียงคนเดียว หรือมีความเข้าใจในเรื่องลำดับการสร้างจาก 1 ถึง 10 ท่านที่มีความสามารถเหล่านี้เรายินดีต้อนรับ

ความรู้เกี่ยวกับ Serverside(CentOS6/CentOS7/Apach/Nagix/)
โดยพื้นฐานแล้ว Serverของบริษัทแห่งนี้ ไม่ถึงขนาดว่าต้องควบคุม Apache หรือ Nagix ของเว็บไซต์ Linux ซึ่งมีพื้นฐานจาก Rental Server แต่เวลาที่เมื่อมีการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่าง Server ด้วยกันเอง ก็จะต้องมีการเคลื่อนย้าย SSH ดังนั้นท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Linux และ Apache เรายินดีต้อนรับ

ท่านที่เป็น Web Specialistและมีเงื่อนไขตรงกับข้างต้น รบกวนช่วยบอก website ที่เคยทำมาจนถึงขณะนี้ พร้อมทั้งใส่ภาษาที่ใช้ หรือสถานที่ที่เคยรับผิดชอบ และประวัติส่วนตัวพร้อมแนบประวัติของบริษัทมาเพื่อประกอบการสมัคร

Return Top